.

آکاایران: حمید مصدق:
سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک دلم از مهر تو آکنده هنوز

آکاایران: سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک دلم از مهر تو آکنده هنوز


گفته بودند که از دل برود یار چو از دیده برفت

به گزارش آکاایران: سالها هست که از دیده ی من رفتی لیک

دلم از مهر تو آکنده هنوز

دفتر عمر مرا

دست ایام ورقها زده است

زیر بار غم عشق

قامتم خم شد و پشتم بشکست

در خیالم اما

همچنان روز نخست

تویی آن قامت بالنده هنوز

در قمار غم عشق

دل من بردی و با دست تهی

منم آن عاشق بازنده هنوز

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

گر که گورم بشکافند عیان می بینند

زیر خاکستر جسمم باقیست

آتشی سرکش و سوزنده هنوز

منبع :

تبلیغات