یاد دلنشینت ای امید جان هر کجا روم روانه با من است -آکا

آکاایران: هوشنگ ابتهاج:
یاد دلنشینت ای امید جان هر کجا روم روانه با من است
,شعر,اشعار,اشعار زیبا,[categoriy]

آکاایران: یاد دلنشینت ای امید جان هر کجا روم روانه با من است

تا تو با منی زمانه با من است
بخت و کام جاودانه با من است
به گزارش آکاایران: تو بهار دلکشی و من چو باغ
شور و شوق صد جوانه با من است
یاد دلنشینت ای امید جان
هر کجا روم روانه با من است
ناز نوشخند صبح اگر توراست
شور گریه ی شبانه با من است
برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست
رقص و مستی و ترانه با من است
گفتمش مراد من به خنده گفت
لابه از تو و بهانه با من است
گفتمش من آن سمند سرکشم
خنده زد که تازیانه با من است
هر کسش گرفته دامن نیاز
ناز چشمش این میانه با من است
خواب نازت ای پری ز سر پرید
شب خوشت که شب فسانه با من است

منبع :

یاد دلنشینت ای امید جان هر کجا روم روانه با من است گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات