از سینه پاک کردم افکار فلسفی را -آکا

آکاایران: مولوی بزرگ

از سینه پاک کردم افکار فلسفی را

,افکار فلسفی,مولانا,مولوی,[categoriy]

آکاایران: از سینه پاک کردم افکار فلسفی را

از سینه پاک کردم افکار فلسفی را

به گزارش آکاایران: در دیده جای کردم اشکال یوسفی را

نادر جمال باید کاندر زبان نیاید

تا سجده راست آید مر آدم صفی را

طوری چگونه طوری نوری چگونه نوری

هر لحظه نور بخشد صد شمع منطفی را

خورشید چون برآید هر ذره رو نماید

نوری دگر بباید ذرات مختفی را

اصل وجودها او دریای جودها او

چون صید می‌کند او اشیاء منتفی را

منبع :

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات