شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: شاهنامه

شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا
,شاهنامه,گلرخسار صفی اوا,گل رخسار صفی اوا,[categoriy]

آکاایران: شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا

شاهنامه سخن است،

به گزارش آکاایران: سخن بی‌مرگی.

شاهنامه روح است،

به تن بی‌مرگی.

شاهنامه وطن است،

وطن بی‌مرگی.

آری، آری، شاهنامه وطن است!

وطنی کز من و تو،

نتوانند به شمشیر و به تزویر،

ربودن.

شاهنامه خرد است،

خردی که به جهان آموزد،

هنر از اجل جهل

نمردن.

شاهنامه ادب است،

ادبی کز ثمر سبز درختش،

جاودان بهره بگیریم.

شاهنامه نفس است، نفسی کز من و تو گر بربایند،

بمیریم!

بمیریم!

بمیریم!

منبع :

شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات