برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری
,برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری,برگ نهم,برگ نهم از بوستان رباعیات خیام,[categoriy]

آکاایران: برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

9/1

چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ

به گزارش آکاایران: پیمانه که پر شود چه بغداد و چه بلخ

می نوش که بعد از من و تو ماه بسی

از سلخ به غره آید از غره به سلخ

9/2

آنانکه محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

9/3

آن را که به صحرای علل تاخته اند

بی او همه کارها بپرداخته اند

امروز بھانه ای در انداخته اند

فردا همه آن بود که در ساخته اند

9/4

آنھا که کھن شدند و اینھا که نوند

هر کس بمراد خویش یک تک بدوند

این کھنه جھان بکس نماند باقی

رفتند و رویم دیگر آیند و روند

9/5

آنکس که زمین و چرخ و افلاک نھاد

بس داغ که او بر دل غمناک نھاد

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک

در طبل زمین و حقه خاک نھاد

9/6

آرند یکی و دیگری بربایند

بر هیچ کسی راز همی نگشایند

ما را ز قضا جز این قدر ننمایند

پیمانه عمر ما است می پیمایند

منبع :

برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات