به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

آکاایران: فروغ فرخزاد

به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد
,سلامی دوباره,به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد,شعر به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد,[categoriy]

آکاایران: به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به گزارش آکاایران: به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصل های خشک گذر می کردند
به دسته های کلاغان
که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه می آوردند
به مادرم که در آینه زندگی  می کرد
و شکل پیری من بود
و به زمین که شهوت تکرار من درون ملتهبش را
از تخمه های سبز می انباشت سلامی دوباره خواهم داد 
می آیم می آیم می آیم
با گیسویم : ادامه بوهای زیر خاک
با چشمهایم : تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم می آیم می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا
در آستانه پرعشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد

منبع :

به آفتاب سلامی دوباره خواهم کرد گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات