.

مردم بی سواد و مرد شیاد (داستان)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مردم بی سواد و مرد شیاد (داستان) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

مردم بی سواد و مرد شیاد (داستان)
,[categoriy]

آکاایران: مردم بی سواد و مرد شیاد (داستان)

آکاایران: به گزارش آکا ایران روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند. مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کرد…روستایی بود دور افتاده که مردم ساده دل و بی سوادی در آن سکونت داشتند.

 

,[categoriy]

 

به گزارش آکاایران: مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده کرده و بر آنان به نوعی حکومت می کرد.برحسب اتفاق گذر یک معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلکاری های شیاد شد و او را نصیحت کرد که از اغفال مردم دست بردارد و گرنه او را رسوا می کند. اما مرد شیاد نپذیرفت.

 

,[categoriy]

 

بعد از اتمام حجت٬ معلم با مردم روستا از فریبکاری های شیاد سخن گفت و نسبت به حقه های او هشدار داد.بعد از کلی مشاجره بین معلم و شیاد قرار بر این شد که فردا در میدان روستا معلم و مرد شیاد مسابقه بدهند تا معلوم شود کدامیک باسواد و کدامیک بی سواد هستند. در روز موعود همه مردم روستا در میدان ده گرد آمده بودند تا ببینند آخر کار،

 

,[categoriy]

 

چه می شود.شیاد به معلم گفت: بنویس «مار»معلم نوشت: مارنوبت شیاد که رسید شکل مار را روی خاک کشید.و به مردم گفت: شما خود قضاوت کنید کدامیک از اینها مار است؟مردم که سواد نداشتند متوجه نوشته مار نشدند اما همه شکل مار را شناختند و به جان معلم افتادند تا می توانستند او را کتک زدند و از روستا بیرون راندند.

منبع :

مردم بی سواد و مرد شیاد (داستان) گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات