.
loading...
 حافظ : دل خونین | لب خندان

آکاایران: حافظ : دل خونین،لب خندان

آکاایران:  
 حافظ : دل خونین | لب خندان

دوش پنهان گفت با من کاردانی تیز هوش
کز شما پوشیده نبود راز پیر می فروش

گفت:آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

معنی این دو بیت از شعر حافظ:

دیشب در عالم خلوت شخصی که اندیشمند بود

به من گفت که راز پیر می فروش بر شما پوشیده نیست

واین پند و اندرز این است که درین جهان که زندگی می کنی

کارها را به سهولت وآسانی انجام بده

وآن را نپیچان

زیرا که اگر بر خود سخت بگیری

جهان بر تو سخت می گیرد

منبع :

تبلیغات