.
loading...

آکاایران: مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

آکاایران: مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر کوتاه سهراب سپهری

هر که با مرغ هوا دوست شود

به گزارش آکاایران: خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر هر کجا هستم باشم سهراب سپهری

هر کجا هستم باشم

آسمان مال من است

پنجره ، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

چه اهمیت دارد

گاه اگر می رویند

قارچ های غربت ؟

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر زیر باران باید رفت سهراب سپهری

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را خاطره را زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید با زن خوابید

زیر باران باید بازی کرد

زیر باران باید چیز نوشت حرف زد نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه “اکنون” است

رخت ها را بکنیم

آب در یک قدمی است …

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر عاشقانه سهراب سپهری

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است

که از حادثه عشق تر است

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

گلچین شعرهای سهراب سپهری

دود می خیزد ز خلوتگاه من

کس خبر کی یابد از ویرانه ام ؟

با درون سوخته دارم سخن

کی به پایان می رسد افسانه ام ؟

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر ناب از سهراب سپهری

چرا مردم نمی دانند

که لادن اتفاقی نیست

نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروز است ؟

چرا مردم نمی دانند

که در گلهای ناممکن هوا سرد است؟

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر زندگی خالی نیست سهراب سپهری

زندگی خالی نیست

مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر چشم ها را باید شست سهراب سپهری

من نمی دانم که چرا می گویند : اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد

چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست …

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر های عرفانی سهراب سپهری

تهی بود نسیمی

سیاهی بود و ستاره ای

هستی بود و زمزمه ای

لب بود و نیایشی

من بود و تویی

نماز و محرابی

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر آب را گل نکنیم سهراب سپهری

آب را گل نکنیم

در فرودست انگار کفتری می خورد آب

یا که در بشه ای دور سیره ای پر می شوید

یا در آبادی کوزه ای پر می گردد

آب را گل نکنیم

شاید این آب روان می رود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی

دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب

رزن زیبایی آمده لب رود ….

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر های سهراب سپهری

مادرم صبحی می گفت : موسم دلگیری است

من به او گفتم : زندگانی سیبی است ‚ گاز باید زد با پوست ..

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر من مسلمانم سهراب سپهری

…..من مسلمانم.

قبله ام یک گل سرخ.

جانمازم چشمه، مهرم نور.

دشت سجاده من.

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم.

در نمازم جریان دارد ماه ، جریان دارد طیف.

سنگ از پشت نمازم پیداست:

همه ذرات نمازم متبلور شده است.

من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد ، گفته باد سر گلدسته سرو.

من نمازم را پی “تکبیره الاحرام” علف می خوانم،

پی “قد قامت” موج….

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر شب بود سهراب سپهری

شب بود و چراغک بود.

شیطان ، تنها، تک بود.

باد آمده بود، باران زده بود: شب تر ، گل ها پرپر.

بویی نه براه.

ناگاه

آیینه رود، نقش غمی بنمود: شیطان لب آب.

خاک سایه در خواب.

زمزمه ای می مرد.بادی می رفت، رازی می برد

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر تنهایی سهراب سپهری

ماه بالای سر آبادی است

اهل ابادی در خواب است

باغ همسایه چراغش روشن,

من چراغم خاموش.

یاد من باشد تنها هستم.

ماه بالای سر تنهایی است.

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

شعر صدا کن مرا سهراب سپهری

به باغ همسفران

صدا کن مرا

صدای تو خوب است.

صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است

که در انتهای صمیمیت حزن می روید…

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه سهراب سپهری

منبع :


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بهترینهای سهراب سپهری

تبلیغات