دوستت دارم عشقم ... -آکا

,[categoriy]

آکاایران: دوستت دارم عشقم ...

آکاایران:  

 

دیشب از اندیشه تو به صبح رسیدم

به گزارش آکاایران:
نه شعر سرودم


نه ترانه ای نواختم


دریغ از کلمه ای … !


خطی برایت نوشتم سرخ فام


…به قدمت دیروز


به سبک امروز


و به وسعت فردا

منبع :

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات