.

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
,[categoriy]

آکاایران: شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

آکاایران: به گزارش آکا ایران تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟/ شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم / تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو / بسان قایق، سرگشته، روی گردابم

 

به گزارش آکاایران: تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم

تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو

بسان قایق، سرگشته، روی گردابم!

تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟

تو را کدام خدا؟

تو از کدام جهان؟

تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟

تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟

تو از کدام سبو؟

من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه!

چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه!

مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه!

کدام نشاه دویده است از تو در تن من؟

که ذره های وجودم تو را که می بینند،

به رقص می آیند،

سرود میخوانند!

منبع :

شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات