.

آکاایران: سرویس هنر آکا ایران به نقل از تبیان؛ بخش شعرو ادبیات:

  • تعداد بازدید :
  • 25
  • دوشنبه 19/11/1394
  • تاریخ :

سید احمد نادمی، شاعر و منتقد ادبی معتقد است تعیین انقلابی بودن یا غیرانقلابی بودن یک شعر را باید به خود شعر و اثر هنری سپرد، نه به شاعر یا خالق اثر.

به گزارش آکاایران: بخش شعر و ادبیات آکا ایران

مؤلفه های شعر انقلاب

آکاایران: مؤلفه های شعر انقلاب

هنوز هم که هنوز است بعد از گذشت حدود 4 دهه از وقوع جریانی با عنوان «شعر انقلاب» در ایران، شناخت شاخصه ها و مولفه های نظری - ماهوی این جریان ادبی فراگیر نشده است. این البته به ضعف کلی جریان پژوهش در کشور مرتبط می شود، ولی تکثرگرایی شعری و در هم تنیدگی موضوعی اشعار امروز هم، به این نامشخصی و عدم فراگیری دامن زده است. از این رو با همه تکرارها و مکررات هنوز هم نیازمند پرسش از مولفه های اصلی جریان «شعر انقلاب» هستیم. هرچند شاید تعیین دقیق این مولفه ها نه ممکن باشد و نه حتی سودمند؛ اما هر جریان ادبی بعد از گذشت 4 دهه از عمرش، ناگزیر از پرسش درباره خویش است؛ چه این پرسش جواب محصلی در پی داشته باشد، چه نداشته باشد ضروری است؛ زیرا کمترین سودمندی اش وضوح بخشی به نقشه راه آینده یا آسیب شناسی درون گروهی است. با هدف این پرسش گری و به بهانه برگزاری «پنجمین جشنواره شعر انقلاب» در حوزه هنری، با شاعران معاصر هم سخن شدیم:
سیداحمد نادمی، منتقد و کارشناس شعر معاصر، درباره تعیین مولفه برای شعر انقلاب اسلامی گفت: قبل از هر چیز و در مقام مقدمه باید ببینیم ما از چه زاویه ای به جریان شعر انقلاب اسلامی نگاه می کنیم؛ از زاویه تاریخی به آن نگاه می کنیم یا آن را به عنوان امری فرهنگی و ادبی در نظر می گیریم!
این منتقد ادبی اظهار کرد: وقتی از منظر تاریخی به شعر انقلاب اسلامی می نگریم و آن را به مثابه پدیده ای تاریخی مد نظر قرار می دهیم با اشعاری مواجه هستیم که در یک بازه زمانی خلق شده اند و واقعه انقلاب اسلامی را پوشش می دهند؛ شاعرانی تحت تاثیر آن واقعه شعر سروده اند که این جریان، همان جریان شعر انقلاب اسلامی است.

 وقتی از منظر تاریخی به شعر انقلاب اسلامی می نگریم و آن را به مثابه پدیده ای تاریخی مد نظر قرار می دهیم با اشعاری مواجه هستیم که در یک بازه زمانی خلق شده اند و واقعه انقلاب اسلامی را پوشش می دهند؛ شاعرانی تحت تاثیر آن واقعه شعر سروده اند که این جریان، همان جریان شعر انقلاب اسلامی است

وی ادامه داد: با چنین نگاهی تفکیک شاعران انقلاب از غیر شاعران انقلاب بسیار سخت است. یعنی همان طور که نمی توانیم مردم انقلابی را از مردم غیر انقلابی در آن زمان تفکیک کنیم، شاعران انقلاب را هم نمی توانیم از شاعران غیرانقلابی تمیز و تشخیص دهیم. در سال های پیروزی انقلاب اسلامی طیف های زیادی از مردم درگیر انقلاب بودند و با اینکه بعد ها بخشی از همان انقلابیون به صورت معاند انقلاب درآمدند ولی در آن زمان همه و همه در کلیات انقلاب و مثلا پذیرش رهبری حضرت امام(ره) با هم مشترک بودند و از این نظر نمی توان مردم آن دوران را به انقلابی و غیرانقلابی تفکیک کرد. درباره شاعرانی که برای انقلاب اسلامی شعر گفتند هم این حکم صادق است.
نادمی تصریح کرد: اما اگر جریان شعر انقلاب را به عنوان یک امر فرهنگی در نظر بگیریم، باید برگردیم به ابعاد و ویژگی های فرهنگی خود انقلاب اسلامی و ببینیم اگر این ویژگی ها در شعری وجود دارد آن شعر، شعر انقلاب اسلامی است و اگر آن ویژگی های فرهنگی در شعری نبود آن شعر را نباید شعر انقلاب اسلامی قلمداد کرد.
وی افزود: این نگاه هم نباید به کسی بربخورد؛ زیرا باید تعیین انقلابی بودن یا غیر انقلابی بودن را به خود شعر و اثر هنری سپرد، نه صرفا به شاعر یا خالق اثر. ممکن است کسی رویکردهای اعتقادی انقلابی داشته باشد ولی شعر انقلابی نگوید. به نظر من شعر انقلابی خودش باید خودش را معرفی کند.
این کارشناس و منتقد ادبی گفت: مثلا هوشنگ ابتهاج در «تازیانه ها» شعری دارد که مضمون آن با دفاع مقدس و ایثارگری شهدا ارتباط دارد و از این نظر شاید بتوان گفت که هیچ فاصله ای با شعرهای خانم سپیده کاشانی درباره دفاع مقدس ندارد. یعنی ابتهاج در آن شعر همان طور از شهدا و دفاع مقدس حرف می زند که خانم سپیده کاشانی حرف زده است. به نظر من این شعر شعر انقلاب اسلامی است.
نادمی با بیان اینکه من زاویه نگاه فرهنگی به شعر انقلاب اسلامی دارم، گفت: با پذیرش این نگاه ویژگی های شعر انقلاب را می توان تشخیص داد و قابل فهم کرد. یعنی از آنجا که انقلاب اسلامی دارای یک رفتار و منش و سلوکی است که می توان نام منش انقلاب اسلامی را روی آن گذاشت، هر شعری هم که از این منش و اخلاق بهره داشته باشد و به خوبی ها و خیر دعوت کند و از بدی ها و شرها دور بدارد می تواند شاعر انقلاب اسلامی باشد.
وی در پایان افزود: دقیقا در این معنا است که ما می توانیم شعر عاشقانه و حکمی و حماسی بگوییم که در عین حال شعر انقلاب اسلامی هم باشد.
منبع :

تبلیغات