.

آکاایران: سرویس اندیشه آکا ایران؛ بخش شعر و ادبیات:

خروس اگر خروس باشه توی راه هم می خونه

آکاایران: خروس اگر خروس باشه توی راه هم می خونه 

نویسنده: الهه رشمه
 

به گزارش آکاایران: مورد استفاده:

درباره کسانی به کار می‌رود که حرفشان با عملشان یکی باشد.
روزی روزگاری، یک مرد روستایی خروسی خرید. هرچه خروس بزرگتر می‌شد، زیباتر و خوش‌صداتر به نظر می‌رسید. صاحب خروس به واسطه هیکل درشت خروسش، چندین بار در جنگ با خروس‌ها شرکت کرد و هر بار برنده شد. روز به روز آوازه‌ی خروس زیبا و توانمندی‌هایش بیشتر به گوش می‌رسید. به طوری که آدم‌های زیادی آرزو می‌کردند کاش چنین خروسی داشتند.
یک شب مردی به قصد دزدیدن خروس معروف وارد روستا شد و یک راست به در منزل صاحب خروس رفت. وقتی صاحب خانه در را باز کرد، دزد سلام کرد و با چرب زبانی شروع کرد به صحبت کردن و گفت: من مسافری‌ام که در راه به روستای شما رسیده‌ام خسته و گرسنه جایی برای ماندن ندارم و کسی را هم در روستای شما نمی‌شناسم. امشب من را در خانه خود پناه دهید قول می‌دهم صبح زود حرکت کنم و از اینجا بروم.
مرد روستایی او را به خانه آورد و از او پذیرایی کرد و رختخوابی در اختیارش قرار داد تا استراحت کند. مرد صاحب خانه خودش هم در کنار مهمان خوابید. نیمه شب مرد که درواقع برای دزدی به خانه‌ی او آمده بود، به حیاط رفت در مرغداری گوشه‌ی حیاط خروس را در کیسه انداخت و کنار وسایلش گذاشت و دوباره به رختخوابش بازگشت. ولی هرچه تلاش کرد فکر اینکه نکند مرغی را جای خروس گرفته باشد و یا اینکه نکند خروس دم صبح آواز سر دهد و صاحبش بفهمد صدا از وسایل او خارج می‌شود، نگذاشت بخوابد. مردک شیاد فرار را بر قرار ترجیح داد و لباس‌هایش را پوشید و آماده‌ی رفتن شد. صاحب خانه بیدار شد و در حالت خواب و بیدار رو به میهمان کرد و گفت: چیزی می‌خواهی؟ دزد پاسخ داد: نه متشکرم باید زودتر بروم تا زودتر به شهرم برسم. صاحب خانه گفت: الان که نیمه شب است، صبح زود بیدار می‌شویم، صبحانه می‌خوریم و تو می‌روی، تازه بمان و صدای خروس مرا صبح بشنو و برو. دزد پاسخ داد: خروس اگر خروس باشد در راه هم می‌خواند. دزد اینها را گفت و خداحافظی کرد و کیسه‌اش را برداشت و به سرعت از روستا خارج شد.
فردا صبح آفتاب بالا آمده بود که مرد روستایی بیدار شد. مرد وقتی بیدار شد و آفتاب را دید به سرعت به طرف مرغداری گوشه حیاط رفت تا ببیند چه اتفاقی برای خروس گران قیمتش افتاده. مرد دید خروس نیست و تازه فهمید مرد مهمان صبح به او چه گفته بود.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران، انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :

تبلیغات