.

آکاایران: سرویس هنر آکا ایران به نقل از تبیان؛ بخش شعرو ادبیات:

  • تعداد بازدید :
  • 36
  • جمعه 25/10/1394
  • تاریخ :


 غروب جمعه دلم ، بیقرار می گردد.

به گزارش آکاایران: بخش شعر و ادبیات آکا ایران

غروب جمعه

آکاایران: غروب جمعه

سروده تازه "عبدالمجیدفرائی" در مورد امام زمان (عج) که این شاعر در اختیار سایت تبیان قرار داده است:

غروب جمعه دلم ، بیقرار می گردد
تمام روح و روان ، گردیارمی گردد
طواف می کند ای ندل، هماره گردجهان
دلم به دست تو زیبا، شکارمی گردد
بهانه می کند این دل،همیشه دیدن تو
تما م ذ کر دلم ، ا نتظا ر می گردد
گهی غمی دل من را،به مشت می گیرد
وجود اقدس تو ، غمگسار می گردد
به جمکران روم و جای پای تو گردم
زخاک پای تو جان ، مشکبارمی گردد
به خویش می نگرم،نادمم زکرده خویش
دلم زدست خودم، شرمسارمی گردد
به داد این دل من،کی رسی امام زمان
خزان،به یک نظر تو ، بهار می گردد
به نام مام عزیز تو حضرت زهرا"س"
قلم، قدم، نفسم، خواستارمی گردد
تبسمی تواگر ، سوی ما حواله کنی
دلم به مرکب لیلی، سوارمی گردد
"فرائی" اینهمه حال و مقال ازمولاست
خوشا به حال دلم ، برمدارمی گردد


"عبدالمجید فرائی"

غروب جمعه
غروب جمعه

ماه گلوله خورده و می‎گرید

غروب جمعه

سفر بمباران

غروب جمعه

شعر و شط، جرعه هایی برای عطش

غروب جمعه

برای کودکان فلسطینی

"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }); function Clickheretoprint() { var s = "MainComponents/printpage.htm"; s = "/" + s + ""; window.open(s, "", "Width=700,data-xheight=600,ScrollBars=1, resizable =0"); } function SendToWall() { var type = "1"; var id = ""; id = "309095"; if (id == "") id = "309095"; $.ajax({ type: "POST", url: "/webservices/Socialnetwork_v2/Service.asmx/SendToWall", data: "{ ID:" + id + ", Type:" + type + "}", contentType: "application/json; charset=utf-8", dataType: "json", success: function (recdata) { var i = recdata.d; if (i == -1) ShowMessage("warning", "لطفاً ابتدا در سیستم شناسایی شوید."); else if (i == -2) ShowMessage("success", "شما عضو شبکه اجتماعی تبیان نمی باشید."); else if (i >= 0) ShowMessage("success", "ارسال به شبکه اجتماعی تبیان با موفقیت انجام شد."); }, error: AjaxFailed }); function AjaxFailed(result) { ShowMessage("error", "برای ارسال لطفا ابتدا به شبکه اجتماعی تبیان بپیوندید."); } function ShowMessage(MessageType, MessageText) { var w = ($(window).data-xwidt() / 2) - 200; $("body").append("
" + MessageText + "
"); $("div[id=" + MessageType + "]").slideDown(500).delay(3000).slideUp(500); } }


منبع :

تبلیغات