دوبیتی های زیبای باباطاهر عریان (سری دوم) -آکا

آکاایران: دوبیتی های زیبای باباطاهر عریان (سری دوم)
گزیده هایی از دوبیتی های زیبای باباطاهر همدانی (عریان)
سرگرمی آکا ایران
,دوبیتی،دوبیتی های باباطاهر،شعر های زیبای بابا طاهر عریان،شعر باباطاهر،مجله اینترنتی،آکا ایران،آکا ایران،آتا,[categoriy]

آکاایران: دوبیتی های زیبای باباطاهر عریان (سری دوم)


                                           اشعار زیبای بابا طاهر عریان


فلک کــــــی بشنــــود آه و فغونم

به گزارش آکاایران: به هــــر گردش زند آتش به جونم

یک عمری بگــــذرونم با غم و درد

به کــــــام دل نگـــــــردد آسمونم


****************

سه درد آمد به جونم هر سه یکبار

غریبـــــی و اسیـــــری و غــــم یار

غریبـــــی و اسیـــــری چــاره دیره

غــــم یار و غــــــــم یار و غــــم یار


*******************

خــــدایا داد از این دل داد از این دل

نگشتم یک زمان مو شاد از این دل

چــــو فردا داد خــواهان داد خواهند

بر آرم مـــن دو صــد فریاد از این دل

******************

مـــــو که آشفتــه حالم چون ننالم

شکستــــه پر و بالـــــم چون ننالم

همــــه گـویند فـــــلانی چند نالی

تــــو آیــــی در خیــــالم چون ننالم

*****************

تو دوری از برم دل در بـــرم نیست

هــــوای دیگــری اندر سرم نیست

به جـــــان دلبـــرم کــز هر دو عالم

تمنـــای دگـــر جـــــز دلبرم نیست

**************

دلــــی دیــــرم خــــــریدار محبت

کــــــز او گـــرم است بازار محبت

لباســـــی دوختــــم بر قامت دل

ز پــــــود محنت و تــــــــار محبت

***************

ز دست دیــده و دل هـــر دو فریاد

کــــه هر چه دیده بیند دل کند یاد

بســـازم خنجــری نیشش ز فولاد

زنــــم بر دیـــده تا دل گــــردد آزاد

**************

غـــم عشقت بیــــابان پرورم کرد

فـــراقت مـــــرغ بی بال و پرم کرد

به مو گفتی صبــوری کن صبوری

صبـوری طرفه خاکی بر سرم کرد

***************

به قبـــــــرستان گـــذر کردم صباحی

شنیــــــدم نالـــــه و افغــــان و آهی

شنیـــدم کلـــــه ای با خاک می گفت

کــــه این دنیـــا نمـــی ارزد به کاهی
منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات