کاش می شد که نرفت ( سهراب سپهری) -آکا

,[categoriy]

آکاایران: کاش می شد که نرفت ( سهراب سپهری)

آکاایران: یادی کنیم از شعر زیبای سهراب سپهری در این آخر سالی…

 

به گزارش آکاایران: کاش می شد که نرفت…

کاش می شد که بمانیم و بسازیم خانه ای با گل دل

کشور عشق کجاست

صحبت از رفتن و بیزاری نیست

پای رفتن لنگ است

کاش می شد که زمین را بوسید و زمان را نوشید….

سهراب سپهری

 

منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات