.

آکاایران: “لیلا کرد بچه”

گاهی…
شلوغی پیاده رو ،
بهانه ی خوبی است ،
که دست های کسی را برای همیشه ،
گم کنی
درست در لحظه ای که ،
تکه ای از “دوستت دارم”
هنوز در دهانت است !

شاعرانه های عاشقانه... (2)

آکاایران: شاعرانه های عاشقانه... (2)

دوست
آدم ها را ،
از روی قِدمَتِ دوستانش بشناس
نه از تعداد دوستانش

شاعرانه های عاشقانه... (2)

“مورات حان مونگان”

در صورتت آرامشی بود ،
که می توانستم تمام کلمات را به امانت بسپارم.

شاعرانه های عاشقانه... (2)

“کرت ونه گوت/ زمان لرزه”

ما به خاطر این روی کره زمین زندگی می کنیم ،
که از زندگی لذت ببریم
به حرف های کسانی که به شما غیر از این می گویند گوش ندهید.

شاعرانه های عاشقانه... (2)

“سید محمد عباسی”
در سینه ی هر مردی
زنی می تپد که می جهاند عشق را گرم
در رگ هایش زنی که هست
و شاید بوده که دیگر نیست
مردی که نمی خندد
زن سینه اش را باخته

شاعرانه های عاشقانه... (2)

هنگام مواجه شدن با افسردگى به او لبخند بزنید،
افسردگى شما را احمق میپندارد و به سراغ کسِ دیگرى مى رود!

رابرت_دِنیرو

شاعرانه های عاشقانه... (2)

شازده کوچولو پرسید:
از کجا بفهمم وابسته شدم؟
روباه جواب داد:
تا وقتی هست نمی فهمی! .
آنتوان_دوسنت_اگزوپری

شاعرانه های عاشقانه... (2)

  • چنان میدزدمت در روز روشن
    که دولت مرد سابق، آن دکل را
    .
    قاسم_براهویی

شاعرانه های عاشقانه... (2)

منبع :

تبلیغات