آکاایران: اول به اونائی که مادرشون رو از دست دادن (که یادی ازش شده باشه)

به گزارش آکاایران: دوم به اونائی که مادر دارن (که قدر مادرشونو بدونن)

این است معنای مادر

آکاایران: این است معنای مادر


وقتی خیس از باران به خانه رسیدم

برادرم گفت: چرا چتری با خود نبردی؟

خواهرم گفت: چرا تا بند آمدن باران صبر نکردی؟

پدرم با عصبانیت گفت: تنها وقتی سرما خوردی متوجه خواهی شد

اما مادرم در حالی که موهای مرا خشک می کرد گفت

باران احمق

این است معنای مادر