آکاایران: گفته شده است که عکس این دو پرنده در کشور اکراین گرفته شده است.میلیون ها نفر در کشور آمریکا و اروپا با دیدن این عکس ها گریه کرده اند.عکاس این عکس ها آنها را به بالاترین قیمت ممکن به روزنامه های فرانسه فروخته است و تمام نسخه های روزنامه در روز انتشار این عکس بطور کامل فروخته شده است.

به گزارش آکاایران: پرنده ماده زخمی روی زمین افتاده و منتظر شوهرش می باشد.

تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند

آکاایران: تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند

پرنده نر برای همسرش با عشق و دلسوزی غذا می آورد…

تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند


پرنده نر مجددا برای همسرش غذا می آورد اما متوجه بی حرکت بودن وی می شود لذا شوکه شده و سعی می کند او را حرکت دهد

تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند

پرنده نر مجددا برای همسرش غذا می آورد اما متوجه بی حرکت بودن وی می شود لذا شوکه شده و سعی می کند او را حرکت دهد

لحظه ای که متوجه مرگ عشق خود می شود و شروع به جیغ زدن و گریه می کند …

تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند

در کنار جنازه همسرش می ایستد و همچنان به شیون می پردازد

تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند

در آخر مطمئن می شود که عشق به او باز نمی گردد لذا با غم و ناراحتی کنار جنازه وی آرام می ایستد

تصاویری از عشق که میلیون ها نفر با آن گریه کردند