آکاایران: به یاد بزرگ مرد عرصه ادب ایران، قیصر امین پور که در چنین روری ( ۸ ام آبان) پر پرواز گشود…

به پاس مردی که درد را زیبا می سرود...

آکاایران: به پاس مردی که درد را زیبا می سرود...

به گزارش آکاایران: حسرت همیشگی:

حرف های ما هنوز ناتمام…
تا نگاه می کنی:
وقت رفتن است
باز هم همان حکایت همیشگی
پیش از آنکه با خبر شوی
لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود
آی…
ای دریغ و حسرت همیشگی
ناگهان
چقدر زود
دیر می شود

طرحی برای صلح (۳)
شهیدی که برخاک می خفت

سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت

به امید پیروزی واقعی

نه در جنگ

که بر جنگ

به پاس مردی که درد را زیبا می سرود...