اندر مراتب پیمانه

آکاایران: اندر مراتب پیمانه

آکاایران: به گزارش آکاایران: من بیخود و تو بیخود ما را کی برد خانه     ///     من چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه