آکاایران: تصویری فوق العاده از جهانی که آدمی برای خود و هم نوعانش ساخته است.


دنیای ترس و حماقت

آکاایران: دنیای ترس و حماقت

به گزارش آکاایران: تصویر مرا عکس کنید و قاب بگیرید
ترسم را شعر کنید و به آوای بلند بخوانید
بار حماقت آدمی را اما
تنها خود بر دوش خواهم کشید
تنهای تنها…….