ای خیرگی مهر آمیز

آکاایران: ای خیرگی مهر آمیز

آکاایران:  

ای خیرگی مهر آمیز

به گزارش آکاایران: بیداری ام را پذیرا باش!

من به دور از آنم

که خواستار چیز غیر مادی باشم؛

اما دوستت دارم، ای آسمان صاف نیلگون

که همچون اریل سبکباری

اگر تنها به گوشه ای از آسمان دل ببندم

می میرم.

تا آنجا که می دانم،

هیچ چیز مادی تر از این نیست.

به تو گوش سپردن یعنی تو را دریافتن.

برای چشیدن این عسل

دیگر نمی خواهم منتظر بمانم.