آکاایران: زیبا شعری از آقای کیوان شاهبداغی را با هم می خوانیم:

به حباب نگران لب یک رود قسم

آکاایران: به حباب نگران لب یک رود قسم


نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی…
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند…
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز

به گزارش آکاایران: « ادامه این شعر را در پایین صفحه، در بخش نظرات، از دیدگاه خانم معصومه بخوانید»