آکاایران: درودی به گستره ی اقلیم مهربانی تقدیم به وجود نازنین خوانندگان این سطر های بیقرار، باشد که ما را به دلهایتان راه دهید. مکاتبات پر مهرتان باعث افتخار عاشقانه های مجله ی WeAre.ir می باشد.  ما نیز در انتظار نظرات پر شورتان هستیم. این چشم انتظاری ها همه ی دلخوشی ماست. دیریست بهار با همه ی کبر و ناز اردیبهشتیش دنیا را زیباتر کرده است، تا ما با شما از معجزه ی طبیعت بگوییم. زیرا بهار وقت دل سپردن است، بهار هنگام عاشقییست. به فرمایش استاد سخنوران وطنی، سعدی شیرازی عزیز، بیا که وقت بهار است تا من و تو بهم…..به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را.

غزلی که برای این ورق از دفتر عاشقانه های خود شما برگزیده ام از سروده های گذشته خودم می باشد. در سرزمین بزرگان شعر و ادب عنوان شاعر برای یکی چون من، لقب گزافیست. شاید بتوان گفت گاهی مرتکب شعر می شوم. تقدیم به چشمهایتان

شعر عاشقانه

آکاایران: غزلی عاشقانه از مرز احساسات ما تا سرزمین قلبهایتان

ای روسری ات تورِ سرافرازی ها                        خوابیده سرش بر سر طنّازی ها
لب های تو را دیدم و افتاد دلم                            در قافیه ی تنگ هوس بازی ها
چشمی که دلم ذوب نگاهش شد و ریخت           در قالب و ابعاد غزل سازی ها
اندام تماشایی و موزون تو داشت                      برجسته ترین نوع فضاسازی ها
در یاد من از لهجه ی دل چسب عسل                   استاد سخن آمد و شیرازی ها

                                                                                                                 (مهدی آل ابراهیم)