آکاایران: کانون گرم خانواده بستری مناسب برای رشد، پویندگی و بالندگی انسان است. خانواده همان دریچه پر مهر زندگی است. همان که قلب هایمان از عشق تک تک پنجره هایش سرشار و وجودمان در آتش عشقشان سوزان. زندگی مان در قاب عکس هاشان زیباست و شادی وجودیمان در گرو خنده های آنهاست. خانواده متجلی ابدیت صفات آفریدگار است، الهه عشق- مادر، طلایه دار اعتبار- پدر، تجلی ایثار- همسر، دریای حضور- برادر، وامدار محبت- خواهر و فرزند تلاشی برای زمینی شدن است. خوانندگان پر مهر مجله وزین WeAre.ir امروز نیز با ما باشید تا زندگی را از پنجره زیبای خانواده ببینیم.

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

آکاایران: قاب عکسی از جنس زندگی، زندگی از جنس خانواده

به گزارش آکاایران: قاب عکسی از جنس زندگی

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

محبتی در قالب بوسه های آتشین

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

خانواده همپای روزهای ابری و بارانی

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

شادی با هم بودن

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

رویای دیروز، خاطرات امروز

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

محبت ها در حساب نمی گنجند

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

به استواری گام هایتان ایمان دارم

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

آرامشی کودکانه

قاب عکسی از جنس زندگی | زندگی از جنس خانواده

جهان را بدون وجود پر مهرتان نمیخواهم