.
loading...
آکاایران: «من کیستم؟» سوالی است که بدون شک همه ما، گاهی و شاید در مواقع بسیار و گوناگون، در زندگی خودمان به آن اندیشیده ایم. عصری که در آن زندگی می کنیم عصری است که گستره متنوعی از شخصیت ها و نهادهای بانفوذ از ما می خواهند هویت های خود را بیان کرده، توضیح داده و در آنها تجدیدنظر کنیم.
امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 57
هفته نامه تجارت فردا: «من کیستم؟» سوالی است که بدون شک همه ما، گاهی و شاید در مواقع بسیار و گوناگون، در زندگی خودمان به آن اندیشیده ایم. عصری که در آن زندگی می کنیم عصری است که گستره متنوعی از شخصیت ها و نهادهای بانفوذ از ما می خواهند هویت های خود را بیان کرده، توضیح داده و در آنها تجدیدنظر کنیم: والدین، مدرسه، نظام آموزشی، برنامه های تلویزیونی و حتی تبلیغات تجاری که ما را به امتحان گونه ای متفاوت از بیان «خویشتن» ترغیب می کنند، در این زمره جای دارند.
 
در بسیاری موارد ما چنین می پنداریم که اگر اراده داشته باشیم، آزادی و توانایی آفرینش و بازآفرینش «خویشتن»های خود را داریم؛ اما در عین حال دامنه محدودی از گزینه ها و راه ها در اختیار ما قرار دارد که به ما اجازه خواهند داد خود را برای اجتماع و زیرمجموعه های جنسیتی، مذهبی، اخلاقی و جنسی آن آماده سازیم.

به زعم لارنس ام. فریدمن، نظریه پرداز حقوقی و تاریخ نگار اجتماعی معاصر، ما در دوره ای زندگی می کنیم که دیگر قالب ها و سنن قدیمی به نظر می رسند در حال فروپاشی هستند؛ قالب ها و سننی که فرد را در قفسی از اتصاف به دام انداخته اند، انسان ها را به نقش های اجتماعی معین گماشته و در موقعیتی مفروض از جهان گیر انداخته اند و اصلاً مهم نیست که آنها چقدر از این نقش ها و موقعیت ها طفره بروند یا علیه آنها بجنگند.

به گزارش آکاایران: فریدمن همچنین معتقد است که «انتخاب اغلب یک توهم است. مردم به شدت به اختیار اعتقاد دارند؛ اما آنها اصول سیاسی، پوشاک، آداب و دقیقاً هویت خود را از فهرستی انتخاب می کنند که خود هیچ نقشی در نوشتن آن نداشته اند. فشارهایی به آنها تحمیل می شود که آنها درکشان نمی کنند و حتی از آنها آگاهی ندارند؛ ولیکن توهم انتخاب اهمیت اجتماعی عظیمی دارد.»

به این ترتیب، مباحث بسیاری از قبیل آزادی، محدودیت، خویشتن سازی و ساخت اجتماعی، نه تنها برخی از مباحثی هستند که در نظریه جامعه شناختی و انتقادی اخیر مورد مشاجره و مباحثه اند، بلکه در سراسر تاریخ فلسفه، روانشناسی و الهیات نیز بحث های داغی بوده اند.

تفسیر و بررسی فریدمن ما را به سمت موضوع اصلی سوبژکتیویته هدایت می کند: و آن تنش میان انتخاب و توهم، تعاریف تحمیل شده و ارزیابی های فردی در خصوص آنها، تنش میان قواعد قدیمی و مسوولیت های جدید و خصوصاً تنش هایی است که به ما کمک می کنند چهارسوی ادبی و دیگر اشکال بازنمایی فرهنگی و بحث های انتقادی / نظری درباره هویت وسیاست های هویتی را درک کنیم.
 
مسیر قرن ها تفکر انتقادی -

آکاایران: مسیر قرن ها تفکر انتقادی

 
به این نحو، کتاب سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه: مبانی و نظریه ها برای تمام کسانی که همواره از خود پرسیده اند «من کیستم؟» مناسب و ضروری است. این کتاب به بررسی تاریخ نظریات فردیت، از عصر باستان تا زمان حال پرداخته است و نشان می دهد آن نظریات چگونه می توانند در حوزه نقد ادبی و فرهنگی به کار روند.
 
کتاب حاضر همه متدولوژی های اصلی و دیدگاه های نظری قرن های بیستم و بیست ویکم، شامل نقدهای روانکاوانه، ماتریالیستی، فمینیستی و نظریه فراهنجار را بررسی می کند و نظریات مورد بحث را در خوانش هایی از متون ادبی و فرهنگی، از رمان و شعر گرفته تا فیلم و هنرهای بصری، به تفصیل به کار می گیرد. این کتاب با ارائه دیدگاه منحصربه فرد در خصوص دل مشغولی زمانه ما، به آینده فردیت در زمان فناوری های نوین و احتمالات هویتی نوین می نگرد.

در این کتاب مسیر قرن ها تحقیق و پژوهش های گسترده ای از روش های انتقادی فرهنگی / ادبی رایج بررسی خواهد شد. جنبش های انتقادی مهم میانه قرن بیستم و اواخر آن، به اشکال یا طرقی، به مفاهیم سوبژکتیویته اشاره داشتند، گرچه آنها اغلب به سوالاتی یکسان در خصوص اینکه ما «چه و که» هستیم، «چگونه» به آن کسی که هستیم تبدیل می شویم و «چرا» آن که هستیم باقی می مانیم و تا چه حد توانایی و استعداد داریم تا به چیزی متفاوت تبدیل شویم، پاسخ های متفاوتی را ارائه می کردند؛ بنابراین مساله ای که این کتاب با آن سروکار خواهد داشت، از آنجا که نه فقط به دوردست ها یا گذشته نزدیک، بلکه به زمان حال و آینده نیز نظر دارد، مساله «عاملیت» است؛ موضوعی بحث برانگیز که قرن ها در کانون مباحث مربوط به سوبژکتیویته قرار داشته است و ضمن اینکه موضوعی جذاب باقی خواهد ماند، هرگز کنار گذاشته نخواهد شد.
 
زیرا در کاوش عاملیت است که ما، در واقع، با مساله اساسی مسوولیت مواجه می شویم: در عملکردهای شخصی، در آفرینش زیبایی شناختی، در عرف های بیناشخصی و ارزیابی های اجتماعی.
 
برای نظریه پردازان سوبژکتیویته، خصوصاً نظریه پردازان اخیر، یکی از دغدغه های اصلی این است که ما چگونه باید جامعه را به وسیله عمل مشترک فردی و شیوه هایی که بازنمایی های فرهنگی تغییرات را می توانند برانگیزانند یا برمی انگیزند، تغییر دهیم و تا چه حد توانایی این کار را داریم. اینها مسائلی هستند که در دوره های آغازین تاریخ بشری به آنها پرداخته نشده بود، اما زمانی که این امر اتفاق افتاد، دیگر کنار گذاشته نشد و از آنها صرف نظر نکردند.

همان طور که خواهیم دید، به تمامی این دلایل و بسیاری از دلایل دیگر، موضوع «سوبژکتیویته» موضوعی است که از اهمیت قابل توجه و ماندگاری برخوردار است.

در واقع، امروزه مساله عاملیت در کانون مباحث سوبژکتیویته قرار دارد و این صرفاً یک مساله علمی، انتزاعی و غیرعملی نیست. این مساله، بزرگ یا کوچک، مساله مرگ و زندگی است.
 
این واقعیتی است که من امیدوارم تمامی خوانندگان کتاب حاضر، مدت ها بعد از اینکه این پاراگراف های پایانی را به اتمام می رسانند، به خاطر داشته باشند. «عاملیت»، امکان پذیری و عملی بودن آن، ما را با این پرسش سیاسی مواجه می کند که چگونه می توانیم خود و دیگران را برای تغییر اجتماعی و عدالت اقتصادی به کار و عمل واداریم؛ و این به طور قطع برای تعداد زیادی از مردم که در فقر زندگی می کنند، کسانی که در کشورهایی زندگی می کنند که به سادگی بر آنان برچسب «شرور» می زنند و کسانی که با بیماری های خطرناکی نظیر سرطان سینه و ایدز زندگی می کنند، به معنای مرگ و زندگی است.
 
آیا ما به بی عدالتی و حرکت های ماکیاولی گونه سیاستمداران و رهبران تجاری با بدبینی پاسخ می دهیم یا با این اعتقاد که انسان ها، اگر برخی تصمیم های اساسی در خصوص ارجحیت ها و ارزش های خودشان را بازبینی کنند، می توانند، فردی یا گروهی، به سمت بهتر شدن تغییر کنند؟

دونالد ای. هال مدیر بخش زبان انگلیسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورثریج در این کتاب با بررسی برخی از هیجان انگیزترین مباحث پیش روی منتقدان و خوانندگان امروزی، مقدمه ای اساسی برای اصطلاحی پرکاربرد و انتقادی در اختیار می گذارد و همچنین تعاریفی را که از خودمان داریم یا می پنداریم که داریم، به چالش می کشد.
 
 
مسیر قرن ها تفکر انتقادی -
 
او در آثارش به مطالعه مسوولیت پذیری، اخلاق و عاملیت، خاصه در زمینه مطالعات جنسیت، می پردازد. در این کتاب ابتدا تعاریف متداول از سوبژکتیویته را مورد بررسی قرار می دهد. او نخست از هویت های پیشامدرن و کلاسیک بحث می کند و سپس از طریق اندیشه های دکارت به مبحث سوبژکتیویته در معنای مدرن آن نقب می زند. در گام بعد نوبت به بررسی مفهوم حس مشترک در آرای کانت می رسد.

دونالد هال این روند را در قرن نوزدهم و بیستم و از طریق آثار و اندیشه های هگل، مارکس، فروید، نیچه و همچنین پیروان مکتب اصالت وجود پی می گیرد. در فصل سوم ابتدا سوبژکتیویته در پیوندش با روانکاوی و از طریق خوانش ژاک لاکان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس نظریات آلتوسر و فوکو و نظریه گفتمان و نقش آن در برساختن هویت های معاصر مطالعه می شوند.
 
یکی از مهم ترین چالش های نظریات معاصر، ارتباط میان سوبژکتیویته و هویت جنسیتی است که این موضوع به عنوان آخرین مبحث فصل سوم بررسی می شود. اما شاید جذاب ترین بخش کتاب فصل پایانی آن باشد که به مساله بسیار حساس هویت و هویت سازی در جهان یا جهان های مجازی می پردازد و در این مسیر از نظریات هاراوی بهره می جوید.

منبع :

تبلیغات