خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا - آکا


آکاایران: اونــــایـــی هستــــن کــــه ایـــن جمـــله رو میشنـــوند:


به گزارش آکاایران: “عیــــــب نــــداره، با هـــــم درستـــــش میکنیــــم“

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا
,[categoriy]

آکاایران: خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا

.

منبع :

خـــــوشبخـــت تـــــرین آدم هــــا گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات