.

آکاایران: مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند ..

به گزارش آکاایران: اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .

مثل ساحل آرام باش - آکا

آکاایران: مثل ساحل آرام باش

مثل ساحل آرام باش - آکا

.
.
می خواهم

مُچاله و خیس،

در آغوشت بمانم!

از پهن شدن بر بند خاطرات،

بیـــــــــــــــــزارم!

مثل ساحل آرام باش - آکا
مثل ساحل آرام باش - آکا
مثل ساحل آرام باش - آکا
مثل ساحل آرام باش - آکا
مثل ساحل آرام باش - آکا

.

منبع :

تبلیغات