داستان بسیار جالب تمام لذت دنیا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد داستان بسیار جالب تمام لذت دنیا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

داستان بسیار جالب تمام لذت دنیا
,[categoriy]

آکاایران: داستان بسیار جالب تمام لذت دنیا

آکاایران: به نظر شما لذت دنیا در چیست؟با خواندن این داستان به آن پی ببرید.در یکی از روزها شیوانا پیر معرفت از روستایی می گذشت که به دو کشاورز بر خورد می کند. هر یک از او می خواهند که دعایی برایشان داشته باشد.شیوانا رو به کشاورز اول می کند و می گوید : تو خواستار چه هستی ؟

 

به گزارش آکاایران: کشاورز می گوید : می گوید من مال و منال می خواهم که فقر کمرم را خم کرده است.شیوانا می فرماید برو که هستی شنواست و اگر همین خواسته را از درونت بخواهی به آن می رسی و نیازی به دعای چون منی نداری رو به دهقان دوم می کند که تو چه ؟

 

او می گوید من خواهان تمام لذت دنیایم !شیوانا می گوید : هستی صدای تو را هم شنید .سال ها می گذرد روزی شیوانا با پیروانش از شهری می گذشت که خان آن شهر به استقبال می آید که ای شیوانای بزرگ دعای تو کارساز بود چرا که من امروز خان این دیارم و خدم و حشمی دارم چنین و چنان

 

شیوانا گفت : هستی پیام تو را شنید که هستی شنوا و بیناست خان می گوید : اما آن یکی دهقان چه او در خرابه ای نزدیک قبرستان مست و لایعقل به زندگی در حالت دایم الخمری گرفتار استشیوانا گفت : او تمام لذت های دنیا را می خواست و اکنون صاحب تمام لذت های بی ارزش این دنیاست.

منبع :

داستان بسیار جالب تمام لذت دنیا گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات