.
داستان کوتاه بسیار زیبا و پندآموز

آکاایران: داستان کوتاه بسیار زیبا و پندآموز

آکاایران: این داستان مرتبط با پدر و مادر می باشد.مداد : متاسفمپاک کن : چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکردیمداد : متاسفم چون به خاطر من اذیت می شوی هر وقت که من اشتباه می کنم ، تو همیشه آماده ای آن را پاک کنی.ولی وقتی اشتباهاتم را پاک می کنی بخشی از وجودت

 

به گزارش آکاایران: را از دست می دهی و هر بار کوچک و کوچکتر می شوی .پاک کن : اما برای من مهم نیست !من ساخته شده ام تاهر وقت تو اشتباه کردی به تو کمک کنم با این که می دانم روزی تمام خواهم شد و دیگری جای من را خواهد گرفت .من رضایت دارم !پس لطفا ناراحتی را کنار بگذار..

 

گفتگو بین مداد و پاک کن برایم الهام بخش بود.والدین ، همچو پاک کن و فرزندان مانند مداد هستند.آنها همیشه درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک می کنند.اگر چه فرزندان جایگزین (همسر ) می یابند ولی والدین از انچه برای فرزندانشان کرده اند شادمانند.

 

در تمام طول زندگیم مداد بوده ام و والدین من مانند پاک کن ، هر روز کوچک و کوچکتر می شوند.این مرا پر از درد می کند چون می دانم که یک روز انها من را ترک خواهند کرد و خرده های پاک کن تنها چیزی خواهد بود که به خاطرم بیاورد روزی چه  کسانی را داشتم…

منبع :

تبلیغات