.
شعر خواندنی از احمد شاملو

آکاایران: شعر خواندنی از احمد شاملو

آکاایران: احمد شاملو یکی از بهترین شاعران ایرانی می باشد

به گزارش آکاایران: بیتوته یِ کوتاهی ست جهان
  در فاصله یِ گناه و دوزخ
خورشید
     هم چون دشنامی برمی آید
و روز
شرمساری یِ جبران ناپذیری ست.
 آه
پیش از آن که در اشک غرقه شوم
چیزی بگوی
درخت،
جهلِ معصیت بارِ نیاکان است
و نسیم
     وسوسه یی ست نابه کار.
مهتابِ پاییزی
کفری ست که جهان را می آلاید.
چیزی بگوی
پیش از آن که در اشک غرقه شوم
     چیزی بگوی
هر دریچه یِ نغز
بر چشم اندازِ عقوبتی می گشاید.
عشق
     رطوبتِ چندش انگیزِ پلشتی ست
و آسمان
     سرپناهی
 تا به خاک بنشینی و
     بر سرنوشتِ خویش
    گریه سازکنی.
آه
پیش از آن که در اشک غرقه شوم چیزی بگوی،
هرچه باشد
چشمه ها
از تابوت می جوشند
و سوگ وارانِ ژولیده آبرویِ جهان اند.
عصمت به آینه مفروش
که فاجران نیازمندتران اند.
 خامُش منشین
خدا را
پیش از آن که در اشک غرقه شوم
از عشق
 چیزی بگوی!

منبع :

تبلیغات