.
شعری از احمدرضا احمدی به نام حقیقت دارد

آکاایران: شعری از احمدرضا احمدی به نام حقیقت دارد

آکاایران: شعر نو که برای شما در نظر گرفته ایم از احمدرضا احمدی می باشد.احمدرضا احمدی در سال ۱۳۱۹ در کرمان به دنیا آمد. وی دوره آموزش های دبستانی را در کرمان گذرانده بود و 7 سال بعد به همراه خانواده راهی تهران شده است

 

به گزارش آکاایران: و در مدرسه دارالفنون تحصیل کرده است. ذوق کودکی اش در بزرگسالی او را به شعر کشانده بود. آشنایی عمیق او با شعر و ادبیات کهن ایران و شعر نیما دستمایه ای شد تا حرکتی کاملاً متفاوت را در شعر معاصر آغاز و پی ریزی کند.

 

حقیقت دارد
 تو را دوست دارم
 در این باران
 می خواستم تو
 در انتهای خیابان نشسته
باشی
 من عبور کنم
 سلام کنم
لبخند تو را در باران
 می خواستم
 می خواهم
 تمام لغاتی را که می دانم برای تو
 به دریا بریزم
دوباره متولد شوم
 دنیا را ببینم
رنگ کاج را ندانم
نامم را فراموش کنم
دوباره در آینه نگاه کنم
ندانم پیراهن دارم
کلمات دیروز را
 امروز نگویم
خانه را برای تو آماتده کنم
برای تو یک چمدان بخرم
 تو معنی سفر را از من بپرسی
لغات تازه را از دریا صید کنم
لغات را شستشو دهم
 آنقدر بمیرم
 تا زنده شوم

منبع :

تبلیغات