.

شعر پر معنای موفق نمیشوید

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر پر معنای موفق نمیشوید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

شعر پر معنای موفق نمیشوید
,[categoriy]

آکاایران: شعر پر معنای موفق نمیشوید

آکاایران: نظر به اینکه
موفق نمیشوید
به گزارش آکاایران: ما را دستمزدی کافی دهید
خود کارگاه ها را
در اختیار خواهیم گرفت
نظر به اینکه بدون شما
ما را نان کافی خواهد بودَ
نظر به اینکه با توپ و تفنگ
تهدید میکنید مَا را
تصمیم ما بر اینست
کز زندگانی بد
بیشتر از مرگ بترسیم
همچنان مرگ است

منبع :

شعر پر معنای موفق نمیشوید گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
تبلیغات