.

شعر اى خشمِ به جان تاخته

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر اى خشمِ به جان تاخته ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

شعر اى خشمِ به جان تاخته
,[categoriy]

آکاایران: شعر اى خشمِ به جان تاخته

آکاایران:   توفانِ شرر شو

اى بغضِ گل انداخته
                         فریادِ خطر شو

به گزارش آکاایران: اى روىِ برافروخته
                        خود پرچمِ ره باش

اى مشتِ برافراخته
                        افراخته ترشو

اى حافظِ جانِ وطن
                         از خانه برون آى

از خانه برون چیست
                          که از خویش به در شو

گر شعله فرو ریزد
                          بشتاب و میندیش

ور تیغ فرو بارد
                          اى سینه سپر شو

خاکِ پدران است که دستِ دگران است

هان اى پسرم
                      خانه نگهدارِ پدر شو

دیوارِ مصیبت کده ىِ حوصله بشکن

شرم آیدم از این همه صبرِ تو،
                                       ظفر شو

تا خود جگرِ روبهکان را بدرانى

چون شیر درین بیشه سراپاى،
                                        جگر شو

مسپار وطن را به قضا و قدر اى دوست

خود بر سرِ آن،
                    تن به قضا داده،
                                         قدر شو

فریاد به فریاد بیفزاى،
                            که وقت است

در یک نفسِ تازه اثرهاست،
                                    اثر شو

ایرانىِ آزاده!
              جهان چشم به راه است

ایران ِکهن در خطر افتاده،
                                  خبر شو

مشتى خس و خارند،
                             به یک شعله بسوزان

بر ظلمتِ این شامِ سیه فام،
                                       سحر شو…

از: فریدون مشیری این شعر از مجموعه اش است

منبع :

شعر اى خشمِ به جان تاخته گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
تبلیغات