محض رضای عشق، مرا انتخاب کن -آکا

محض رضای عشق، مرا انتخاب کن
,[categoriy]

آکاایران: محض رضای عشق، مرا انتخاب کن

آکاایران: تاریک کوچه های مرا آفتاب کن
با داغ های تازه، دلم را مجاب کن

به گزارش آکاایران: ابری غریب در دل من رخنه کرده است
بر من بتاب، چشم مرا غرق آب کن

ای عشق ای تبلور آن آرزوی سبز
برخیز و چون سکوت، دلم را خطاب کن

ای تیغ سرخ زخم، کجا می روی چنین
محض رضای عشق، مرا انتخاب کن

ای عشق، زیر تیغ تو ما سر نهاده ایم
لطفی اگر نمی کنی، اینک عتاب کن

سلمان هراتی

منبع :

محض رضای عشق، مرا انتخاب کن گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات