.

داستان با جان و دل گوش کردن

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد داستان با جان و دل گوش کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

داستان با جان و دل گوش کردن
,[categoriy]

آکاایران: داستان با جان و دل گوش کردن

آکاایران: داستان کوتاه و آموزنده با دل و جان گوش دادن

 

به گزارش آکاایران: مردی که دیگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادی تقاضای کمک کرد.

 

به استاد گفت: «به محض اینکه یکی از ما شروع به صحبت می کند، دیگری حرف او را قطع می کند. بحث آغاز می شود و باز هم کار ما به مشاجره می کشد. بعد هم هر دو بدخلق می شویم. در حالی که یکدیگر را بسیار دوست داریم، اما نمی توانیم به این وضعیت ادامه دهیم. دیگر نمی دانم که چه باید بکنم.»

 

استاد گفت: «باید گوش کردن به سخنان همسرت را یاد بگیری. وقتی این اصل را رعایت کردی، دوباره نزد من بیا.»

 

 

مرد سه ماه بعد نزد استاد آمد و گفت که یاد گرفته است به تمام سخنان همسرش گوش دهد. استاد لبخندی زد و گفت: «بسیار خوب. اگر می خواهی زندگی زناشویی موفقی داشته باشی باید یاد بگیری به تمام حرف هایی که نمی زند هم گوش کنی.»

 

 

 

منبع :

داستان با جان و دل گوش کردن گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات