.
آیا پطروس فداکاری وجود داشته است؟ (داستان)

آکاایران: آیا پطروس فداکاری وجود داشته است؟ (داستان)

آکاایران: پسر خوبی بود. ماه بود. گل بود. تپل بود.

به گزارش آکاایران: شب بود و در آن تاریکی کسی آن اطراف نبود. اسمش پطروس بود.

پسری اهل هلند. وقتی انگشتش را فرو کرد در سوراخ سد تازه معلوم شد فداکار بود.

کتاب کلاس چهارم بود. ما بودیم و پطروس بود و قهرمانی که با خاطرش بزرگ شدیم. ماجرای خاطرخواهی بود.

نوستالژی بود. قهرمان ما بود. تازه آن صفحه کتاب عکس پطروس را هم نداشت. هرکداممان یک جوری تصویرش کردیم…

 

که خسته بود. رنگ پریده بود. انگشتش کرخ شده بود… یک کمی پایین تر کلمات و ترکیب های تازه بود. کرخت یعنی سست،بی حس…

گذشت تا من اینجا پطروس را دیدم…

مجسمه اش در هلند بود. همین جوری داشت جلوی سوراخ سد را می گرفت. دیدم اصلا اسمش پطروس نبود. هانس بود!

هانس یک شخصیت تخیلی بود یک نویسنده آمریکایی به نام مری میپ داچ نوشته بود. مری خودش هم هیچ وقت به هلند سفر نکرده بود.

بعدها هلند از این قهرمان خیالی یک مجسمه ساخته بود .رفتم تازه سراغ یک پروفسور ادبیات هلند. پروفسور اد هانسن

 

که از قضا رایزن فرهنگی هلندی ها هم بود. خبر نداشت ما نسل در نسل با خاطره و خیال پطروس بزرگ شدیم.

خبر نداشت ما ناراحت می شویم اگر بفهمیم پطروسی در کار نبود. تخیلی بود. اسمش هم تازه این نبود.

حالا سرزمین من پر از قهرمان بود. قهرمان زیر خروار ها خاک قهوه ای خفته بود.

صبح بود و پطروس… که اینقدر دوستش داشتم یک گوشه بیهوش افتاده بود.

منبع :

تبلیغات