.
شعر جالب به پیری خو می گیرم

آکاایران: شعر جالب به پیری خو می گیرم

آکاایران: به دشوارترین هنر دنیا،
کوبه ای به در برای آخرین بار
و جدایی بی انتها.

ساعت‌ها می‌گذرند، می گذرند،می گذرند…
می خواهم بیشتر بفهمم حتی به قیمت ایمانم.
خواستم چیزی برایت بگویم نتوانستم.
دنیا مزه سیگار ناشتا دارد
مرگ پیش از همه چیز تنهایی اش را برایم فرستاده.

به گزارش آکاایران: حسرت می برم به آنان که حتی نمی دانند دارند پیر می شوند
بس که سرشان گرم کارشان است.

ناظم حکمت این شعر را سروده است
ترجمه‌ی احمد پوری

منبع :

تبلیغات