.

سخنان پندآموز ابوعلی سینا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سخنان پندآموز ابوعلی سینا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته شعر ،داستان و ادبیات از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

سخنان پندآموز ابوعلی سینا
,[categoriy]

آکاایران: سخنان پندآموز ابوعلی سینا

آکاایران: اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.  ابن سینا

به گزارش آکاایران: ***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

تجربه بالاتر از علم است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

چیزی که دانش می آراید راستی است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.  ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

موسیقی ،صدای خداست.ابن سینا

***** سخنان آموزنده ابوعلی سینا*****

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. ابن سینا

منبع :

سخنان پندآموز ابوعلی سینا گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات