شعر زین گونه ام که در غم غربت… از هوشنگ ابتهاج -آکا

شعر زین گونه ام که در غم غربت… از هوشنگ ابتهاج
,عشق,شعر,زین,[categoriy]

آکاایران: شعر زین گونه ام که در غم غربت… از هوشنگ ابتهاج

آکاایران: شعر زین گونه ام که در غم غربت… از هوشنگ ابتهاج

 

به گزارش آکاایران: زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست

گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست

 

جانم بگیر و صحبت جانانه ام ببخش

کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست

 

گم گشته ی دیار محبت کجا رود؟

نام حبیب هست و نشان حبیب نیست

 

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

ای خواجه درد هست و لیکن طبیب نیست

 

در کار عشق او که جهانیش مدعی است

این شکر چون کنیم که ما را رقیب نیست

 

جانا نصاب حسن تو حد کمال یافت

وین بخت بین که از تو هنوزم نصیب نیست

 

گلبانگ سایه گوش کن ای سرو خوش خرام

کاین سوز دل به نـاله ی هر عندلیب نیست

 

منبع :

شعر زین گونه ام که در غم غربت… از هوشنگ ابتهاج گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات