برای رسیدن به مقصد آهسته حرکت کنید! (داستانک)

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد برای رسیدن به مقصد آهسته حرکت کنید! (داستانک) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

برای رسیدن به مقصد آهسته حرکت کنید! (داستانک)
,[categoriy]

آکاایران: برای رسیدن به مقصد آهسته حرکت کنید! (داستانک)

آکاایران: یک روز تاجری در روستایی، مقدار زیادی محصول کشاورزی خرید و می خواست با آنها را با ماشین به انبار منتقل کند. در راه از پسری پرسید: «تا جاده چقدر راه است؟»

به گزارش آکاایران: پسر جواب داد: «اگر آرام بروید حدود ده دقیقه کافی است. اما اگر با سرعت بروید نیم ساعت و یا شاید بیشتر.»

تاجر از این تضاد در جواب پسر ناراحت شد و به او بد و بیراه گفت و به سرعت خودرو را به جلو راند. اما پنجاه متر بیشتر نرفته بود که چرخ ماشین به سنگی برخورد کرد و با تکان خوردن ماشین، همه محصول ها به زمین ریخت. تاجر وقت زیادی برای جمع کردن محصول ریخته شده صرف کرد و هنگامی که خسته و کوفته به سمت خودرواش بر می گشت یاد حرف های پسر افتاد و وقتی منظور او را فهمید بقیه راه را آرام و بااحتیاط طی کرد.

شاید گاهی باید آرام تر قدم برداریم تا به مقصد برسیم.

لابرویر: «برای کسی که آهسته و پیوسته راه می رود، هیچ راهی دور نیست.»

منبع :

برای رسیدن به مقصد آهسته حرکت کنید! (داستانک) گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات