.
زاغ سیاه کسی را چوب زدن به چه معناست؟

آکاایران: زاغ سیاه کسی را چوب زدن به چه معناست؟

آکاایران: منظور از زاغ ، پرنده شبیه کلاغ نیست . زاغ ( زاج) نوعی نمک است که انواع گوناگون دارد: (سیاه،  سبز،  سفید و غیره )

به گزارش آکاایران: زاغ سیاه بیشتر به مصرف رنگ نخ قالی ،پارچه و چرم می رسد . اگر هنرمندی  ببیند که نخ ، پارچه یا چرم همکارش بهتر از مال خودش است، در نهان سراغ ظرف زاغ همکارش می رود و چوبی در آن می گرداند و با دیدن و بوییدن ،تلاش می کند دریابد در آن زاغ چه چیزی افزوده اند یا نوع ، اندازه  و نسبت ترکیبش با آب یا چیز دیگر چگونه است .

این مثل وقتی به کار می رود که کسی  کسی را می پاید و می خواهد ببیند او چه می کند و از چیزهایی پنهان و رازهایی آگاه شود که برایش سودمند است .

منبع :

تبلیغات