.
شعرهای جالب کودکانه درباره درختکاری

آکاایران: شعرهای جالب کودکانه درباره درختکاری

آکاایران: شعرهای جالب کودکانه درباره درختکاری

 

به گزارش آکاایران: من یه درخت هستم

من یه درخت هستم
بلند و سبز هستم

 

تو خاک ریشه دارم
رو شاخه میوه دارم

 

پاک می کنم هوا را
شاد می کنم  شما را

 

اگر تو  ماه اسفند
تو یک نهال بکاری

 

سال دیگه می بینی

که یک درخت داری

 

 درخت اجازه داده

درخت اجازه داده
روصندلی بشینیم

 

رومیزای چوبی مون
میوه هاشو بچینیم

درخت اجازه داده
به پرتقال فروشا

 

خوبه به یادش باشن
گاهی زغال فروشا

اگه اذیت کنیم
درختارو می میرن

 

از سر زندگیمون
سایه شونو می گیرن

 

درختی زیبا

سال گذشته

نهالی داشتم

 

بردم و آن را

تو باغچه کاشتم

 

نهال من شد

پر از جوونه

 

رو شاخه هاش

ساخت پرنده لونه

 

ریشه ها در خاک

شاخه ها در باد

 

قد کشید و شد

شاد شاد شاد

 

تا کم کمک شد

درختی زیبا

 

سایه اش رو داد

به من و شماها

منبع :

تبلیغات