.
جملات زیبا و پندآموز رابیندرانات تاگور

آکاایران: جملات زیبا و پندآموز رابیندرانات تاگور

آکاایران: آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد،آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند .رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

اگر انتظار و توقع نداشته باشی همه دوست تو اند . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

هر کودکی با این پیام به دنیا می آید که ، خداوند هنوز از بشر نا امید نشده است.رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

هنرمند عاشق طبیعت است به همین دلیل هم برده و هم ارباب آن است.رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

عشقت را بر پرتگاه منشان چرا که بلند است آن! . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

من با عشق به تو تنها به میعادگاهم می آیم ، اما این من ، در ظلمت کیست کنار می آیم تا از او دوری کنم ، اما نمی توانم از او بگریزم ، او وجود کوچک خود من است ، آقا و سرور من . حیا و شرمندگی نمی شناسد و شرمنده ام که همراه با او به درگاه تو آمده ام . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

امید، نان روزانه آدمی است . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

رنج هست، مرگ هست، اندوه جدایی هست،
اما آرامش نیز هست، شادی هست، رقص هست،
خدا هست.
زندگی، همچون رودی بزرگ، جاودانه روان است.
زندگی همچون رودی بزرگ که به دریا می رود،
دامان خدا را می جوید .
خورشید هنوز طلوع میکند
فانوس ستارگان هنوز از سقف شب آویخته است :
بهار مدام می خرامد و دامن سبزش را بر زمین می کشد :
امواج دریا، آواز می خوانند،
بر میخیزند و خود را در آغوش ساحل گم میکنند.
گل ها باز می شوند و جلوه می کنند و می روند .
نیستی نیست .
هستی هست .
پایان نیست.
راه هست.
تولد هر کودک، نشان آن است که :
خدا هنوز از انسان ناامید نشده است . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

زرتشت به وسیله فلسفه خود بشر را از بار سنگین مراسم ظاهری آزاد ساخت و اساس آئینش را بر آموزشهای اخلاقی نهاد . رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

نمی توانید فقط با خیره شدن به آب، از دریا بگذرید.رابیندرانات تاگور

 *

******* سخنان رابیندرانات تاگور ********

*

آن که می خواهد نیکوکاری کند، بر در می کوبد و آن که عشق می ورزد، در را باز خواهد دید.رابیندرانات تاگور

منبع :

تبلیغات