.
پاراگراف های زیبا و پندآموز از بزرگان -آکاپاراگراف های زیبا و پندآموز از بزرگان -آکا

آکاایران: پاراگراف های زیبا و پندآموز از بزرگان

آکاایران: “هیچ کس متوجه نمی شود
که برخی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند
تا آرام و خونسرد به نظر بیایند…”

آلدوس هاکسلی

********************

“آن هایی که دوستمان دارند

خیلی بیشتراز کسانی که

از ما متنفرند،ترسناک تر اند

مقاومت کردن در برابرشان هم

خیلی دشوار تر است و از دوستان کسی

را بهتر سراغ ندارم که شما را به کاری وادارد

که عکس کاری است که دوست داشته اید انجام دهید.”

کریستین بوبن

********************

“کسی که مرا
به خاطر خوبی هایم می خواهد؛ نمی خواهم…
کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم
باز هم مرا بخواهد!”

ارنستو ساباتو

********************

“وقتی که تمام مردم شهر
به خواب می روند
من در کوچه ها
تو را قدم می زنم”

ایلهان برک

********************

“بازنده ای که شادمان است بازنده نیست. “

عباس مخبر

********************

“نیمی از دلم را عشق فراگرفته
و نیم دیگرش را شعر
اما تو
نه عشق را می شناسی و
نه شعر را
از پشت تمام پنجره های باز و بسته
جستجویت می کنم
اما همیشه در دلم هستی!”

لطیف هلمت

********************

“همه مردم را «بعضی مواقع» می توان فریفت و بعضی از مردم را برای «همه عمر» ؛
لیکن نمیتوان همه مردم را برای همه عمر فریب داد.”

فریـدریــش نیچـه

********************

“همه را باور کردن خطرناک است ،
اما هیچکس را باور نکردن خیلی خطرناکتر .”

آبراهام لینکلن

********************

“من خویشاوند هر انسانی هستم که خنجری در آستین پنهان نمی کند. نه ابرو درهم می کشد نه لبخندش ترفند تجاوز به حق نان و سایه بان دیگران است. نه ایرانی را به غیرایرانی ترجیح می دهم نه ایرانی را به ایرانی. من یک لر ِ بلوچ ِ کردِ فارسم، یک فارس زبان ترک، یک افریقایی اروپایی استرالیایی امریکایی ِ آسیایی ام، یک سیاه پوستِ زردپوستِ سرخ پوستِ سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران کمترین مشکلی ندارم بلکه بدون حضور دیگران وحشت مرگ را زیر پوستم احساس می کنم. من انسانی هستم میان انسان های دیگر بر سیارهٔ مقدس زمین، که بدون حضور دیگران معنایی ندارم.”

احمد شاملو

********************

“اگر نخستین گام برداشته شود، رسیدن به کامیابی و شادمانی، دیگر چندان دشوار نیست.”

جیم رآن

********************

“تازه ترین خبر!
خبری نیست ، جز اینکه من و تو تنهاییم
صدفی گمشده در دورترین دریاییم….”

سهیل محمودی

********************

“چه دردناک است وقتی می بینم
همه ی وجودم را برای خرسندی و خشنودی آنها فدا کرده ام
و آنها این را پای وظیفه ی عادی و طبیعی من می گذارند …”

آلبا دسس پدس

********************

“هیچ کس سرش آنقدر شلوغ نیست
که زمان از دستش در برود و شما را از یاد ببرد
همه چیز بر می گردد به اولویت های آن آدم …
اگر کسی به هر دلیلی تو را یادش رفت
فقط یک دلیل دارد ؛
تو جزو اولویت هایش نیستی!”

پائولو کوئلیو

منبع :

پربازدیدها
تبلیغات