.
متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت

آکاایران: متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت

آکاایران: متن و سخنان پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت

 

به گزارش آکاایران: اگر بتوان این پرسش را بیان کرد که آیا ما در حال حاضر در یک عصر به روشنگری رسیده زندگی می کنیم؟ پاسخ باید این باشد که خیر، اما یقیناً در یک عصر روشنگری زندگی می کنیم. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

آرزوهای بشر پایان ناپذیر است. هرگاه به آرزویی رسید، آرزوی دیگری دارد. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی : مثل من رفتار کن. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

آگاهی، دانش سازمان یافته است و خرد، زندگی سازمان یافته. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

حتی خشم آسمان برای زمین، فراوانی است. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

روشنگری، پایان دوران کودکی خود تحمیل کرده ی نوع بشر است. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

شعار روشنگری این است که توانایی دنبال کردن فهم خود را داشته باش. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

بهترین خوشی ها استراحت پس از کار است.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

وجه تمایز انسان نه جسم او بلکه روحش است.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

اگر از انسان آرزو و خواب گرفته شود، بیچاره ترین موجود روی زمین است.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

موسیقی لذت بخش ترین هنرها است، اما چیزی به ما نمی آموزد؛ آنچه که فکر و روح آدمی را تغذیه می کند و آموزنده است، شعر و شاعری است. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

وظیفه ی اصلی دولتهای حقیقی آن است که نگذارند به انسانها مانند شیء نگریسته شود و دست کم، محدودیت و نگاهبانی را به حداکثر آزادی افراد اعمال کنند. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

شاعری، والاترین هنرها است. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

هرگز با دیگران مثل ابزار کار رفتار نکنید، بلکه آنان را چون غایت و هدف بشمارید.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

دو چیز در من شگفتی و ستایش همیشگی برمی انگیزد،آسمان پر ستاره بالای سرم و حکم اخلاقی درونم.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

شیرین ترین نتیجه ی دقت و نظم، پیروزی است. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

خدا را باور کنید، برای اینکه به چنین باوری محتاجید.ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

اخلاق باید بر هنر حکومت کند. ایمانوئل کانت

 

** متن های پندآموز و آموزنده از ایمانوئل کانت **

 

آنچنان رفتار کن که رفتار تو بتواند به صورت قانون کلی درآید. ایمانوئل کانت

منبع :

تبلیغات