.
.
.
.


پدرم که بود

1392/03/03

4 ساله بودم:اوبزرگترین وقویترین مردجهان بود.
5 ساله بودم:پدرهمه چیز رامی دانست.
6 ساله بودم:پدرمن ازهمه پدرها شیک پوش تر بود.
8 ساله بودم:پدرم واقعاهمه چیزرانمی دانست.

پدرم که بود - آکا ایران

پدرم که بود

روز پدر,علی مولا,روز پدر مبارک


10 ساله بودم:ایده های پدربامن فرق داشت.
12 ساله بودم:پدرخیلی پیرتر ازآن است که احساسات کودکانه مرادرک کند.
14 ساله بودم:به افکارپدراهمیت نمی دادم،اوکهنه وقدیمی فکرمی کند.
21 ساله بودم:پدر؟اونه.اوکاملا ازنسل من بدوراست ومرا به هیچ وجه درک نمی کند.
25 ساله بودم:بایدافکارش راتحمل می کردم.پدرم بودوبه هرحال حضورداشت.
30 ساله بودم:شایدبدنیست ازتجاربش استفاده کنم.
35 ساله بودم:بدون مشورت پدرفهیم ومجربم نباید کاری بکنم.
40 ساله بودم:به آرامش اوهنگام تصمیم گیری های مهم غبطه می خورم.
50 ساله بودم:حاضرم همه چیز رابدهم امااوحتی یک روز بیشتربامن می ماند.
نظرات

اولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرمایید

نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیآخرین بروز رسانی پنجشنبه, 23 مه 2013
.
.
.
.
.
.