مقام پدر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مقام پدر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

مقام پدر  

هر کجا تجلیل دیدم از مقام مادر است
از پدر نامی ندیدم گرچه او را یاور است
رنج و زحمت بر پدر باشد فراوان در جهان
چون گرفتاری عالم را همیشه در براست

مقام پدر

هر چه را مادر کشد زحمت بعالم بهر تو
دردهای بیشمارش بین پدر را بر سر است
سختی کار جهان کرده پدر را بس خشن
در پناه لطف او مادر ظریف و دلرباست
نوگل خندان بود مادر که زاییده تو را
در ره زحمت پدر چون آتش و خاکستر است
بین پدر در کار سخت مشغول از صبح تا بشب
همزمان مادر بروی تخت یا در بستر است
گر شنیدی زیر پای مادران باشد جنان
این پدر باشد که دربان بهشت مادر است
گر که کسری پای بوسی میکند از فاطمه (ع)
شوی او مولا علی (ع) بین عالمی را رهبر است

مقام پدر گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات