.


آکایران :برترین ها - محمودرضا حائری: در این شماره از خواندنی ها با رمان جدیدی از محمدرضا کاتب، مجموعه ای از آثار پراکنده ی فروغ فرخزاد، کتابی تازه درباره لودویگ ویتگنشتاین و... آشنا شوید.
بنا به گزارش آکاایران : چشم هایم آبی بود (رمان)
 • محمدرضا کاتب
 • انتشارات نیلوفر
 • چاپ اول:

,خواندنی ها با برترین ها (44) خواندنی ها با برترین ها,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب

آکاایران: خواندنی ها با برترین ها (44)مادرم یک بار بهم گفته بود:
«دارم دنبال خوشبختی ام می گردم. ناکس باز رفته یک جایی خودش را گم و گور کرده. نمی دانم این دفعه دیگر خودش را شکل چی درآورده. جنس خوشبختی این طوری است که تا با چشم نبینی اش به دنیا نمی آید. هر بار به رنگی در می آید. باید زرنگ تر از او باشی تا بتوانی بشناسی اش.»
وقتی مادرم می خواست خودش را با آن وضع جلو چشم همه بکشد، زیاد دیگر دوروبرش نمی پلکیدم. خب ازش می ترسیدم. همان روزی که مطمئن شدم قصد کشتن خودش را دارد، دیگر برای من هم مرده بود. اگرچه کنارم روی آن صندلی چوبی هنوز نشسته بود و هی خودش را به خواب می زد. مادرم برای کارهایش دلیل های عجیب و غریب زیادی جور می کرد. و این میترا را بد جوری کفری کرده بود. چون یک بار بهم گفته بود:
«واقعاً برای نفهم بودن هیچ وقت دیر نیست. اگر هزار سالت هم باشد باز دیر نیست. به نظرم آن دختری که مادرت می گوید سالت هم باشد باز دیر نیست. به نظرم آن دختری که مادرت می گوید سال ها پیش گم کرده، دختری های خودش است. بچگی و دیوانگی خودش است که یک جا تو خانه ی تاریک بابات گم کرده و حالا دارد تو نور مفت کوچه دنبالش می گردد.»
ایده ها و ایدئولوژی های سیاسی (تاریخ اندیشه ی سیاسی)
 • مالفرد سیبلی
 • ترجمه ی عبدالرحمن عالم
 • نشر نی
 • چاپ اول:

,خواندنی ها با برترین ها (44) خواندنی ها با برترین ها,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب


هدف این کتاب نشان دادن عرصه و ماهیت بحث سیاسی در سنت غرب طی بیش از 3000 سال است و در نظر ندارد یک موضوع را مورد بررسی تخصصی قرار دهد یا ادعا نمی کند همه ی موضوع ها را گذرا می سنجد بلکه مانند بسیاری از نوشته های مشابه، برداشتی است گزینشی از آن چه نویسنده یکی از چند جریان بزرگ اندیشه و ایدئولوژی های سیاسی می داند و نیز اندیشه هایی که از لحاظ تاریخی اثر گذار بوده اند و از لحاظ توان تحلیلی اهمیت داشته اند.
نویسنده اندیشه ها را پاسخی به بحران ها و تحولات تاریخی و شکل دهنده ی آن ها می داند . ماهیت واقعیت سیاسی نیز مسئله ای است که از برخی جهات احتمالاً امروزه هیچ راه حل نزدیک تر و بهتری از زمان ارسطو ندارد اندیشه های سیاسی با توجه به زندگینامه ی اندیشمند از دیدگاه تاریخ، فلسفه و علم مورد بررسی قرار می گیرند: برای درک و فهم پیشینه و زمینه، کاربردها تأثیرات و نقدها هیچ رمز جادویی وجود ندارد.
 
جادوی جاودانگی (نامه ها، مصاحبه ها، مقالات، داستانواره ها و خاطرات)
 • فروغ فرخزاد
 • به کوشش بهروز جلالی بندری
 • انتشارات مروارید
 • چاپ اول:

,خواندنی ها با برترین ها (44) خواندنی ها با برترین ها,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب


اندیشه های هر شاعر معمولاً در آثار منثور او برکنار از پرده ی وهمناکی های شعر اوست. به همین  سبب مطالعه و بررسی آثار منثور شاعران از راه هایی است که می توان از آن در توضیح و تفسیر اشعار شاعران و یا روشن کردن بسیاری از موارد ابهام شعر آن یاری جست،
همچنین روایت هایی که دیگران درباره ی زندگانی و روحیات شاعر داشته اند در بسیاری از موارد می تواند گره گشای تفکرات و اندیشه های شاعر و بیان کننده ی انگیزه ها و اعمال و تفکرات او باشد. جادوی جاودانگی حاوی نامه ها، نوشته ها و خاطرات فروغ است که در کنار آن خاطراتی که دیگران از زندگانی و اندیشه های او داشته اند قرار گرفته است: همچینین چند مقاله ی ارزشمند از بزرگان شعر و ادب معاصر که شناخت شعر فروغ را برای خواننده میسر می سازد در این مجموعه آمده است.
ویتگنشتاین در تبعید
 • جیمز سی. کلاگ
 • ترجمه ی احسان سنایی اردکانی
 • انتشارات ققنوس
 • چاپ اول:

,خواندنی ها با برترین ها (44) خواندنی ها با برترین ها,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب


رساله منطقی-فلسفی و پژوهش های فلسفی لودویگ ویتگنشتاین از جمله مؤثرترین و نیز غامض ترین کتاب های فلسفی قرن بیستم به شمار می روند. ویتگنشتاین بارها و بارها هشدار داده که کسی او را نفهمیده و نخواهد فهمید. از این گذشته، به نظر می رسد که کار ویتگنشتاین به ندرت ارتباطی با مشی امروزین فلسفه پیدا می کند. جیمز کلاگ در ویتگنشتاین در تبعید از منظر تازه ای به ویتگنشتاین- در هیئت فردی تبعیدی- می نگرد که به درک این نکته کمک می کند. تبعید ویتگنشتاین، علی رغم سرگردانی هایش از وین تا کیمبریج و نروژ و ایرلند، تبعیدی منحصراً جغرافیایی نبود؛ بلکه، به دعوی کلاگ، ویتگنشتاین هیچ گاه با قرن بیستم احساس الفت نکرد.
کلاگ از طیف کامل شواهدی مشتمل بر آثار منتشر شده ی ویتگنشتاین، مجموعه ی کامل میراث، نامه نگاری ها، درسگفتارها، و گفتگوهای وی بهره جوید. او کار ویتگنشتاین را در بستری گسترده، همسو با خط سیر فکری ای که کسانی چون ایوب، گوته، و داستایفسکی را در بر می گیرد، جای می دهد. با این همه، کلاگ از منظر فلسفه ی تحلیلی نیز می نویسد، و به بحث حول موضوعاتی نظیر ذات باوری، تجربه ی خصوصی، نسبی گرایی، علیت و حذفی گرایی هم پردازد. کلاک مدعی است به مجرد این که بر تبعید ویتگنشتاین واقف شویم، درک بهتری از دشواری فهم او و کارش حاصل می کنیم.
دختری در قطار
 • پائولا هاوکینز
 • ترجمه ی محبوبه موسوی
 • انتشارات میلکان
 • چاپ اول:

,خواندنی ها با برترین ها (44) خواندنی ها با برترین ها,شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب


«دختری در قطار» نه تنها یک رمان مهیج و پلیسی، بلکه تریلری روان شناختانه است، که موفق شد خیلی زود رکورد پرفروش ترین هایی چون هری پاتر بشکند و همچنان در صدر باقی بماند. برخی این رمان را جلد دوم «دختر گمشده» می دانند.
ماجرای همیشگی عشق و شکست، این بار با همراهی افکاری سرگردان، به داستانی معمایی منجر شده «دختری در قطار» با روایتی مدرن، سراغ موضوعی کلاسیک می رود تا این بار، وحشت و خون را از میان درد و ترومای زنانه بیرون بکشد. ریچل که زنی دائم الخمر است برای خودش ارزشی قائل نیست؛ از نظر او زنان فقط از دو وجه قابل توجه اند: وضعیت ظاهری و نقش مادری شان. پس با این حساب، او که ظاهری معمولی دارد و نازاست، نمی تواند مورد توجه مردی واقع شود؛ موهبتی که احتمالاً از نظر او، زن های دیگر قصه-آنا و مگان- از آن بهره مندند.
ریچل بیش از آن که در واقعیت زندگی کند، در خیال و بین آدم های خیالی یی که فقط خودش آن ها را می بیند سیر می کند؛ آن قدر که درگیر حوادث بین شان می شود؛ حوادثی که هیچ وقت رخ نداده اند. اما چه اتفاقی می افتد که زندگی زن های داستان، در هم تنیده می شود؟ پائولا هاوکینز برای بیان این داستان کار مهمی کرده؛ او دقیق و موشکافانه به اطرافش و آدم ها- آدم های معمولی- چشم دوخته. داستان او روایتی مدرن و چند صدایی از ماجرای سه زن است، که هر کس از زاویه دید خودش آن را برای مان تعریف می کند.
«مجله اینترنتی برترین ها» از تمامی ناشران، نویسندگان، مترجمان، منتقدان و علاقه مندان به حوزه نشر و کتاب دعوت می نماید مطالب خود را در حوزه معرفی و یا نقد و بررسی کتاب به آدرس زیر ارسال نمایند:
Bartarinha.editorial@gmail.com
همچنین برای ارتباط و هماهنگی های لازم می توانید با شماره 23051492 تماس بگیرید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سازنده شما عزیزان می باشیم.

منبع :

خواندنی ها با برترین ها (44) - آکا

تبلیغات